Průzkum škod a ztrát způsobených SARS-CoV-2

Součet škod a ztrát za všechny kluby bude předán agentuře Soundczech

 

Verification