Připomínky ke strategii kultury města Brna

Přátelé,

do neděle je deadline pro zaslání připomínek k Akčnímu plánu Strategie kultury a kreativních odvětví pro období 2020 – 2022.

Akční plán je k dispozici zde:

http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2020/09/SKKO_AP_2020-20221.pdf

Prosím, sdílejte zde v komentářích své připomínky k tomuto dokumentu, provedeme jejich kompilaci a následně je zašleme jménem BACH na OK MMB.

Příspěvek Kulturního parlamentu ohledně Akčního plánu zde:

Své návrhy prosím číslujte, ať se nám v tom lépe orientuje.

5 Comments

  1. Já osobně navrhuji:

    1) do sekce Systém a koordinace přidat aktivitu “BACH – Brněnská asociace clubové hudby” – musíme ji definovat obdobně jako tam mají vše ostatní…

Leave a Reply