Financováno z Fondů EHP 2014-2021

O nás

BACH (Brněnská Asociace Clubové Hudby) si klade za cíl vytvářet příhodné prostředí pro rozkvět svobodné živé hudby ve městě Brně a posilovat spolupráci a sdílení mezi kluby.

Asociace vznikla 28. 10. 2019 a v současnosti k ní patří 13 hudebních klubů. Členy jsou: FANTOM Promotion s.r.o. (Alterna), BRB Brno, spol. s r.o. (ArtBar Druhý Pád), FLEDA Company s.r.o. (Fléda), Pumelice s.r.o. (Kabinet múz), Kulturní družstvo Kafara (Kafara), LEMON, spol. s r.o. (Melodka), Metro Music s.r.o. (Metro Music Bar), Rokabas s.r.o. (Music Lab), Ponava Cafe s.r.o. (Ponava), Kulturou proti chátrání, z. s. (Sibiř), , Sono Records, s.r.o. (Sono Music Club), Spolek OTAART (Stará Pekárna) a Jiří Malenovský (Vegalité).

Asociace se neustále rozrůstá o nové členy, jimiž jsou majitelé klubů na brněnské scéně, kde probíhají pravidelné živé hudební produkce a další kulturní akce pro veřejnost.

Účelem vzniku asociace bylo především vzájemné sdílení kulturního programu, zkušeností, vzájemná výpomoc, vyjednávací pozice a výhody při nákupech zboží a služeb (čímž se chápou revize, školení, pojištění vybavení a další).

Jednou ze základních myšlenek spolku je podpora členů v krizových situacích, ale i při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Členové spolku se také vzájemně informují o politických změnách nejen v lokálním měřítku a jako asociace zaujímají společná stanoviska, navrhují úpravy norem a na takové změny aktivně reagují. Mezi hlavní myšlenky vzniku Brněnské asociace clubové hudby patří i společná propagace nejen na území Brna a České republiky, ale i prezentace a posílení povědomí o kulturních akcích v zahraničí.