Vytvoření rady BACH

Na schůzi jsme vznikl návrh, že vytvoříme další orgán BACH – radu. Popř. můžeme zvolit jiný název.

Mám za to, že jsme se shodli, že by se mělo jednat o tříčlenný orgán a že jej budeme nazývat „rada“.

Aby bylo možno toto udělat, musíme formálně odsouhlasit tento záměr a následně úpravu stanov.

Nejprve tedy hlasujme o tomto záměru:

Souhlasíte s tím, abychom ze svého středu vytvořili tříčlennou radu BACH?
11 votes · 11 answers