Kategorizace klubů

Jak jsme se včera domluvili, otevírám hlasování o kategorizaci klubů. Nejprve obecně tento záměr – bez jakékoliv specifikace kategorií.

Ta bude předmětem dalších diskusí a hlasování.

Jste pro rozdělení klubů do několika kategorií, dle nichž by byly stanoveny výše městských dotací a odvodů do BACH? (Konkrétní návrhy v dalších krocích)
9 votes · 9 answers