Hlasování o členství Alterny

Přijali jsme žádost o členství FANTOM Promotion s.r.o., provozovatele klubu Alterna.

Potvrďte prosím, že souhlasíte se členstvím Alterny. Ke dnešnímu dni má BACH 10 členů, potřebujeme tedy souhlas alespoň od sedmi členů:

Souhlasíte s členstvím "FANTOM Promotion s.r.o.", provozovatele klubu Alterna?
7 votes · 7 answers