Zářijové setkání členů BACH

Termín dalšího setkání členů BACH je 2. 9. 2020 v 16:00.

Sejdeme se v klubu Vegalité na ul. Slovákově.