Vydali jsme stanovisko

Na základě vašich návrhů a pozměňovacích návrhů jsem vytvořil stanovisko BACH k navrhované podpoře města a sdílel jsem je zde: https://bach.ngo/stanovisko-bach-k-planovane-podpore-ze-strany-mesta-brna/.

Stanovisko jsem poslal také radnímu pro kulturu Marku Fišerovi.

Na stránkách jsem vytvořil sekci „Aktuality“, která je přístupna i veřejnosti a zde zveřejnil tento příspěvek.

Pokud byste měli ještě návrhy drobných formulačních, stylistických či slohových úprav, pište je sem do komentářů.