Připomínky ke strategii kultury města Brna

Přátelé,

do neděle je deadline pro zaslání připomínek k Akčnímu plánu Strategie kultury a kreativních odvětví pro období 2020 – 2022.

Akční plán je k dispozici zde:

http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2020/09/SKKO_AP_2020-20221.pdf

Prosím, sdílejte zde v komentářích své připomínky k tomuto dokumentu, provedeme jejich kompilaci a následně je zašleme jménem BACH na OK MMB.

Příspěvek Kulturního parlamentu ohledně Akčního plánu zde:

http://kulturniparlament.brno.cz/akcni-plan-pripominkovani-verejnosti/

Své návrhy prosím číslujte, ať se nám v tom lépe orientuje.