Porada ohledně „Ultramaratonu“

Pro ty, kdo se chtějí účastnit zítřejší konference s MMB ohledně „Ultramaratonu“: dnes v 20:00 porada přes Microsoft Teams.

Pozvánky rozešku nedlouho před konferencí.