Odpovědi na připomínky k Akčnímu plánu

…naleznete zde: http://kulturniparlament.brno.cz/odpovedi-na-vase-pripominky-k-akcnimu-planu/

Naše reakce jsou zařazeny jako připomínka č. 12.