Do 23. 4. nominujte členy komise, která bude hodnotit vaši činnost

Do 30. 4. je třeba nominovat kandidáty na členy kulturních komisí, které hodnotí naši činnost a projekty. Jedná se o komise pro klubovou činnost a pro hudbu.

Napište sem do diskuse své návrhy a odkazy na informace o navrhovaných komisařích, popř. proč je navrhujete.

Pak vytvořím na toto téma hlasování.

Prosím, nepodceňte tento bod. Tito lidé budou reálně rozhodovat o tom, kdo z nás dostane kolik peněz.

Myslím, že by to měli být lidé, kteří rozumějí produkci, hudebnímu průmyslu, mají nějaký vkus a nejsou to zpolitizovaní křiváci.

Pokud se zvládneme interně shodnout, kdo chceme aby nás hodnotil, máme velkou šanci, že k tomu bude při výběru významně přihlédnuto.

23. 4. ve 24:00 vytvořím z vašich návrhů anketu / hlasování a jakmile doběhne hlasování, nejpozději 30. 4., budu výsledky hlasování publikovat.