Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Sesumíruji zde tedy ještě jednou teze týkající se Rady, které jsou zadáním pro právníka. Mám za to, že jsme se shodli na následujícím (opravte mě, pokud ne): 1. Rada má možnost jednat jménem asociace 2. Rada je poradním orgánem předsedy, předseda s ní konzultuje všechny zásadní kroky 3. Rada je volena standardně tak, že za … Read more

Právník zaslal nové texty týkající se Rady. Pokud si přejete něco upravit, navrhujte do komentářů. Rada je poradním orgánem Předsedy, s níž Předseda konzultuje zásadní kroky, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady. Rada je oprávněna zastupovat Spolek navenek při jednání vůči třetím osobám v těchto věcech (s těmito omezeními): XXXXX. V ostatních … Read more

Ahoj, koukněte na navrhované logo Batch. Můžeme to s ním rozjet dál? batch-logo

Vážení členové, v pondělí bude probíhat diskuse s úředníky MMB a se členy hodnoticí komise. Rád bych Vás požádal na tomto místě o konstruktivní kritiku systému hodnocení a hodnocení a vůbec práce MMB. A to nejlépe formou stručných odrážek či bodů. Tyto zkompletuji a na pondělním setkání promítnu jako podklad k diskusi.

Vážení přátelé a kolegové, v tyto dny máme možnost opět nominovat hodnotitele do komise pro klubovou činnost. Deadline je 1. 4. Pokud chcete někoho nominovat, napište sem do komentářů následující: – jméno a příjmení – něco o profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta – e-mail a telefon Kandidát musí být obeznámen s kandidaturou a souhlasit … Read more