Stanovisko BACH k plánované podpoře ze strany města Brna

Reagujeme na diskutovaný návrh podpory v krizi způsobené SARS-CoV-2 a navazujícími krizovými opatřeními, který je ZDE.

Pro větší kluby je 50 000 Kč velmi málo, přesto za tuto podporu děkujeme. Budeme věřit, že se pracuje na přípravě šíršího scénáře pomoci nezřizované scéně.

Přidělená částka jednotlivým subjektům, ať už se jedná o kluby nebo produkční agentury musí mít jasné, transparentní, objektivně měřitelné podmínky čerpání dotace a hodnocení žádosti.

Vzhledem k tomu, že dotace by měla sloužit jako rychlá pomoc, měla by být jednoduše administrovatelná – jak žádost, tak vyúčtování.

Pokud se chystají další vlny podpory, v tuto chvíli by bylo možno poskytnout 50 000 Kč pro každý fungující hudební klub, bez dalších podmínek.

Podpora klubů by neměla být závislá na dosavadním nebo budoucím čerpání dotační podpory od MK ČR, Brna či jiných poskytovatelů, jelikož toto znevýhodňuje nezávislé kulturní provozy a komerční prostory, které mají oproti dotovaným stejné či větší potíže.

Kluby by ocenily od města maximální bezplatnou podporu:

– Prodej kulturních permanentek skrze městské firmy

– Zdarma reklamu na městských reklamních plochách, reklamu poskytnutou prostřednictvím městských firem a ve všech městských periodikách

– Zrušení plateb za zábor zahrádek a odpad

– Rovné přidělení možnosti prodeje a propagace kulturního programu např. skrze newslettery zaměstnancům městských firem